Hòa Bình: Hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chủ chốt năm 2022

13:56 29/09/2022     213

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng   ĐTN: Sáng ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp và đoàn viên thanh niên năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh đoàn và các điểm cầu các huyện, thành phố.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Tỉnh đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Đức Minh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, các đồng chí là cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt tại các đơn vị: Thành đoàn Hòa Bình, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Toàn cảnh chương trình

 

Tại điểm cầu các huyện có có các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt và đoàn viên, thanh niên tại 09 đơn vị Đoàn cấp huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Cao Phong.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ Đoàn đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, báo cáo 02 chuyên đề 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

 

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2022 về khát vọng cống hiến dựng xây đất nước và nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Thông qua việc học tập chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn chủ chốt về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đối với cán bộ Đoàn chuyên trách trong thời kỳ mới cần phải tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức để tập hợp, đoàn kết thanh niên. Thông qua đó, để mỗi cán bộ Đoàn phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Tuyết Bùi