T.Ư Đoàn giao ban cụm đồng bằng Sông Tiền

08:54 25/11/2023     1933

3 Phong trào   Ngày 24/11, tại Đồng Tháp, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng Sông Tiền năm 2023. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị.

 


Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng Sông Tiền năm 2023, thông qua báo cáo việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, nhất trí cao với các kết quả toàn cụm đồng bằng Sông Tiền đạt được trong năm 2023. Các đại biểu cũng đề xuất một số vấn đề liên quan đến các hoạt động trong công tác chuyển đổi số như: tăng cường nâng cao năng lực, nhận thức về chuyển đổi số cho thanh niên, đặc biệt công tác khởi nghiệp, lập nghiệp; xem xét lựa chọn các tiện ích phù hợp với người dùng trong phần mềm quản lý đoàn viên, trên App Thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho rằng, thực hiện chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, trong năm 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng Sông Tiền đã có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung, phương thức; tổ chức nhiều hoạt động lớn có quy mô, đem lại hiệu quả.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Triết yêu cầu tiếp tục phát huy các kết quả đạt được. Đoàn viên, thanh niên tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, đưa nội dung này thành một trong các tiêu chí phân loại đoàn viên cuối năm.

Cùng với đó, theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ đoàn nhiệm kỳ 2022-2027; thường xuyên rà soát cán bộ Đoàn quá tuổi chưa được luân chuyển; rà soát tình hình thực hiện chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; rà soát tình hình cán bộ đoàn cấp xã kiêm nhiệm các chức danh khác. Đặc biệt, cần tăng cường tổ chức và đổi mới phương thức triển khai các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực số của thanh niên trường học.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết đề nghị toàn cụm quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, hoạt động do T.Ư Đoàn phát động; đề nghị Bí thư Tỉnh đoàn các tỉnh trong cụm chỉ đạo sát sao, thực hiện một cách hiệu quả nhất; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ cách làm hay, mô hình tiêu biểu giữa các tỉnh trong cụm; tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giao lưu, phối hợp giữa các cơ sở Đoàn trong cụm.

 

theo TPO