Tuyên Quang: Tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự

14:41 29/09/2020     10328

3 Phong trào   Web.ĐTN: Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống yêu nước, truyền thống của quê hương cách mạng, Thành đoàn Tuyên Quang chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

 Để chuẩn bị tốt cho đợt giao quân, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2020, hiện nay trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đang thực hiện các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, 15/15 xã, phường đã hoàn thành công tác khám sơ tuyển với 859 thanh niên tham gia và có 708 thanh niên có đủ tiêu chuẩn tham gia khám tuyển vòng 2.

Đoàn xã Lưỡng Vượng hướng dẫn thanh niên điền thông tin vào phiếu

 

Mặc dù mới đang trong quá trình triển khai thực hiện bước sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường đã nhận được 02 đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ, đây là một hành động, một nét đẹp rất đáng tự hào của thanh niên thành phố Tuyên Quang, thể hiện tinh thần, tự giác, ý thức, trách nhiệm ngày càng cao của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ trước khi tuyển quân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp, sâu sát chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự, liên tục thông báo danh sách các thanh niên trong diện khám sơ tuyển trên hệ thống loa truyền thanh của địa phuong. Các đoàn thể, nòng cốt là Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban CHQS xã, phường tích cực tuyên truyền vận động thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ Tổ quốc, do vậy trong đợt khám sơ tuyển 100% thanh niên tham gia đầy đủ, công tác tuyển chọn cơ bản diễn ra thuận lợi./.

 

Phương Linh