Xây dựng Đoàn

Mới nhất

Trao 34 giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

ĐTN: Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 đã trao 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 20 giải khuyến khích ở 2 loại hình báo in - báo điện tử và báo phát thanh - truyền hình.

Hòa Bình: Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

ĐTN: Ngày 06/1/2023, tại Hội trường Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ hai khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Chuyển đổi số trước hết phải chuyển đổi trong tư duy của cán bộ Đoàn

ĐTN: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, năm 2023 là năm chuyển đổi số của Đoàn, chương trình công tác năm đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, cần lồng ghép các hoạt động chuyển đổi số mà trước hết phải chuyển đổi trong tư duy của cán bộ Đoàn.

Phú Yên: Tuyên dương nhiều đơn vị, cá nhân xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

ĐTN: Chiều ngày 05/01/2023, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 3; tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 và triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Công tác Công đoàn năm 2022: Chủ động, sáng tạo và linh hoạt từ tất cả các cấp

ĐTN: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng công tác công đoàn của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với tính chủ động và tích cực cao trong các hoạt động, trong đó đặc biệt là công tác chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho công đoàn viên.