UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027

08:59 01/06/2023     1148

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 31/5, Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh Kiêng Giang và Tỉnh đoàn ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2027, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên thiếu niên và nhi đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành và Bí thư Tỉnh đoàn Phan Đình Nhân đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Lê Quốc Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

 

 UBND tỉnh và Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giai đoạn 2018 – 2022; nội dung chính của quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn giai đoạn 2023 - 2027. Theo đó, Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của UBND tỉnh với Tỉnh đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên thiếu niên và nhi đồng.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn được triển khai sâu rộng, nghiêm túc và đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và kinh phí cho Đoàn, Hội, Đội phát huy vai trò xung kích tình nguyện, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và hỗ trợ của Chính quyền đã tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đa số các chỉ tiêu đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Việc thực hiện quy chế phối hợp đã tạo thêm niềm tin, động lực cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trong công tác, học tập, lao động sản xuất, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Kiên Giang giai đoạn 2023 - 2027 gồm 10 điều, với những nội dung nổi bật như: Phối hợp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; Giáo dục, nâng cao ý thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đoàn kết tập hợp thanh niên; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hội nhập quốc tế; Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và nâng cao sức khỏe cho thanh thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em; Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh niên; Chế độ hội họp và trao đổi thông tin…

Qua thảo luận nội dung của Quy chế phối hợp tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành biểu dương các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành có liên quan rà soát, chọn lọc lại những nhiệm vụ phối hợp của giai đoạn 2023 - 2027 để đảm bảo thực hiện tốt sau khi Quy chế ký kết được ban hành, trong đó chú trọng những việc xã hội quan tâm và những nhiệm vụ đã thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2022; thống nhất ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 - 2027 là 05 năm. Qua đó, từng nhiệm vụ cụ thể các sở, ngành sẽ ký trực tiếp với BCH Tỉnh đoàn và báo cáo thực hiện nhiệm vụ hằng năm về UBND tỉnh đúng thời gian quy định để nắm thông tin và kịp thời chỉ đạo trong thời gian tới được phù hợp hơn. Ngoài ra, phải đảm bảo nguồn lực trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp của giai đoạn 2023 - 2027./.

 

Tỉnh Đoàn Kiên Giang