TƯ Đoàn kiểm tra phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang năm 2023

20:34 02/12/2023     1991

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 01/12, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang năm 2023

 


Tham dự có đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - Trưởng đoàn Kiểm tra; đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Hữu Lộc, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham dự.

Tại buổi kiểm tra, làm việc đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn được nghe đồng chí Bùi Hữu Lộc, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang báo cáo kết quả các mặt công tác đạt được và hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và kết quả việc thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên trên địa bàn tỉnh, nổi bật như: Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu (từ 100% đến 200%); hoàn thành 3 nhiệm vụ đột phát đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm thứ nhất, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công việc của Tỉnh đoàn. Trọng tâm triển khai sử dụng phần mềm Quản lý văn bản từ tỉnh đến huyện; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong việc theo dõi, đánh giá kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; thứ hai, tổ chức thành công Hội thi: “Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Ánh sáng soi đường cho Tuổi trẻ Hậu Giang”; thứ ba, thực hiện 03 công trình thanh niên cấp tỉnh có tính lan tỏa, hiệu quả, thiết thực; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch số 49-KH/TĐTN-TGTH ngày 05/6/2023 về việc triển khai chủ đề “Tuổi trẻ Hậu Giang khát vọng chuyển đổi số” năm 2023 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực chính: công tác tuyên truyền hoạt động chuyển đổi số; công tác chuyển đổi số trong thực hiện các phong trào cách mạng và chương trình đồng hành của tuổi trẻ; công tác chuyển đổi số trong xây dựng và quản lý tổ chức Đoàn; chỉ đạo các cấp bộ đoàn đã thực hiện được 392 công trình, 3.526 phần việc thanh niên,

 

 

Qua các hoạt động tình nguyện đã thu hút trên 37.034 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia, tổng giá trị làm lợi của các hoạt động đạt trên 26 tỷ đồng; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ,  chăm lo, giúp đỡ cho 69.191 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, với tổng kinh phí hơn 15,5 tỷ đồng.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 07 mô hình hiệu quả trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi,…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên BTB, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang trong chuẩn bị tài liệu, đón tiếp Đoàn kiểm tra, đặc biệt là vai trò chỉ đạo, điều hành trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, bám sát chủ đề năm 2023, đạt nhiều kết quả nổi bật, thực hiện tốt các khâu đột phá, các mô hình mới, cách làm hay; phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh, đặc biệt, chỉ đạo hoàn thành đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu năm 2023; đồng thời, thống nhất với 03 hạn chế năm 2023 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang chỉ ra.

 


Thời gian tới, đồng chí Trần Văn Đông  đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, ý kiến phát biểu của đồng chí Sầm Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, đặc biệt là những chủ trương mới theo từng năm; lồng ghép tham mưu ban hành các chương trình, đề án triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; xây dựng các mô hình, cách thức mới triển khai thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác quy hoạch cán bộ Đoàn; tiếp tục triển khai tốt phần mềm quản lý đoàn viên; bám sát chủ đề năm 2024 là năm Thanh niên tình nguyện, xây dựng kế hoạch cụ thể, liên kết với các Tỉnh, Thành đoàn về đối tượng, địa bàn, thu hút tốt các nguồn lực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024.

 

Huỳnh Khen