Tổng dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đạt 48.852 tỷ đồng

21:38 25/01/2024     5326

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 330.129 tỷ đồng. Trong đó, Dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đạt 48.852 tỷ đồng chiếm 14,8% tổng dư nợ ủy thác, tăng 7.946 đồng so với cuối năm 2022.

 

Quang cảnh Hội nghị


Chiều ngày 25/1/2024, diễn ra Hội nghị giao ban hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Các tổ chức chính trị - xã hội gồm: Trung  ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHPN Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội đã thực hiện tốt hoạt động ủy thác, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trả nợ các khoản vay đến hạn, đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động của toàn hệ thống.

Theo báo cáo của NHCSXH, tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt 330.129 tỷ đồng, chiếm 99,46% tổng dư nợ, tăng 48.505 tỷ đồng so với năm 2022; nợ quá hạn 499 tỷ đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ ủy thác, tăng 29 tỷ đồng so với năm 2022; nợ khoanh 1.322 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ, giảm 28 tỷ đồng so với năm 2022; với 168.385 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và hơn 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ.

 

Đồng chí Cái Quang Bình- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

 

Trong đó, Dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên đạt 48.852 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng dư nợ ủy thác, tăng 7.946 đồng so với cuối năm 2022; nợ quá hạn chiếm 0,2%, nợ khoanh chiếm 0,56% tổng dư nợ nhận ủy thác; quản lý 25.124 Tổ TK&VV với trên 1 triệu khách hàng; 99,97% số Tổ TK&VV có tổ viên tham gia tiền gửi với số dư 2.292 tỷ đồng.

Trong năm 2023, NHCSXH tiếp tục phối hợp với các tổ chức CT- XH thực hiện rà soát, củng cố hoạt động của các Tổ TK&VV. Đến ngày 31/12/2023, toàn quốc có 168.385 Tổ TK&VV, giảm 191 Tổ so với năm 2022. Chất lượng hoạt động của các Tổ tiếp tục ổn định. Trong đó, Đoàn thanh niên: 22.961 Tổ tốt (đạt 91,39%), 1.480 Tổ khá (đạt 5,89%), 616 Tổ trung bình (đạt 2,45%), 66 Tổ yếu (đạt 0,26), không xếp loại 2 Tổ.

Để đạt được kết quả này, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp: cho vay mới và cho vay bổ sung để giúp người vay khôi phục sản xuất kinh doanh, chuyển đổi ngành nghề, ổn định sản xuất và cuộc sống; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV tại cơ sở; phối hợp với chính quyền địa phương tích cực rà soát, kiểm tra, đôn đốc, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn và tăng cường giám sát quá trình sử dụng vốn vay nhằm hạn chế phát sinh nợ quá hạn, xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cái Quang Bình- Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam, Trung ương Đoàn cho biết, Ban Bí thư Trung ương Đoàn xác định năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Vì vậy, vai trò của các tổ chức CT- XH có ý nghĩa đặc biệt to lớn trong việc đồng hành cùng với thanh niên trong quá trình lập thân, lập nghiệp, thúc đẩy thanh niên ổn định phát triển kinh tế.

Đồng chí Cái Quang Bình mong muốn, trong thời gian tới thông qua các chương trình hỗ trợ an sinh xã hội, Đoàn thanh niên sẽ được tiếp cận nhiều hơn nữa các tín dụng chính sách.

 

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH đề nghị các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị – xã hội cấp dưới; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác trên địa bàn nhằm phát huy tiềm năng, tạo động lực thi đua giữa các đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với NHCSXH tham mưu Chính phủ, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030.

 

Trịnh Lý