Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi

16:42 26/05/2023     1935

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức giám sát Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi trong việc thực hiện các nội dung được giao theo Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc “phê duyệt đề án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2018 - 2023”.

Đoàn giám sát do đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đại diện các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh Đoàn và các đồng chí đại diện các đơn vị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh xã hội, Công an tỉnh.

 

 

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đặng Thị Hồng Lâm – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi; đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an Thị xã, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội thị xã và Thị đoàn La Gi.

Qua buổi giám sát cho thấy trong thời gian triển khai thực hiện Đề án, Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi đã ban hành nhiều Kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, từ đó đạt được một số hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng các mô hình công tác tái hòa nhập cộng đồng và công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng được Ủy ban nhân dân Thị xã quan tâm triển khai chỉ đạo, kiện toàn và tăng cường hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện của các phường, xã trên địa bàn Thị xã, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức các buổi ra quân tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hình thức tổ chức thực hiện đa dạng, linh hoạt.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Thái Thành Bi đã có những kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân Thị xã La Gi như: cần nhân rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, cần chú trọng các mô hình phù hợp với tình hình Thị xã nói chung và các phường, xã nói riêng; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ công tác cai nghiện và Đội Công tác xã hội tình nguyện ở phường, xã; Quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án; .../.

 

Quỳnh Trân