Tiền Giang: Làm việc, củng cố và nâng chất cơ sở Đoàn năm 2024

16:44 02/05/2024     1071

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trong 02 ngày 24/4 và 02/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy và Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Gạo tổ chức buổi làm việc, củng cố và nâng chất cơ sở Đoàn năm 2024 đối với Thị Đoàn Cai Lậy và Huyện Đoàn Chợ Gạo.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Bí thư Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn công tác.

 

Đoàn công tác làm việc cùng Thường trực Thị ủy, Ban Dân vận Thị ủy và Ban Thường vụ Thị Đoàn Cai Lậy.

 

Tại những nơi làm việc, Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thị xã trong quý I năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ quý II cũng như trong thời gian tới; kết quả tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở và chuẩn bị cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029; công tác thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, quy hoạch nhiệm kỳ 2027 – 20232; chuẩn bị chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024 và Kỷ niệm 30 năm phong trào Thanh niên tình nguyện; công tác đào tạo cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng như các đề xuất, kiến nghị…

Thường trực cấp ủy các đơn vị yêu cầu Ban Thường vụ Thị Đoàn, Huyện Đoàn tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể phát huy những mặt đạt được đồng thời khắc phụ những hạn chế, khuyết điểm mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ cấp ủy nhận xét trong năm 2023; tăng cường công tác báo cáo, tham mưu cấp ủy và Tỉnh Đoàn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp điều kiện thực tế của địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cùng cấp đề ra; thường xuyên theo dõi xin ý kiến hướng dẫn của các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn,.... 

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Thị Đoàn, Huyện Đoàn, ý kiến trao đổi của thành viên đoàn và nội dung trao đổi của Thường trực Thị ủy Cai Lậy, Huyện ủy Chợ Gạo, đồng chí Nguyễn Quang Minh đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh nhi trên địa bàn Thị xã Cai Lậy và huyện Chợ Gạo có nhiều chuyển biến tích cực, các mảng công tác Đoàn - Hội - Đội được triển khai hiệu quả, đồng bộ. 

 

Đoàn công tác làm việc với Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện Đoàn Chợ Gạo

 

Đồng chí cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy, Huyện ủy Chợ Gạo và mong muốn trong thời gian tới Ban Thường vụ Thị ủy, Huyện ủy Chợ Gạo xem xét giao nhiệm vụ và nguồn lực để tổ chức Đoàn thực hiện các công trình phần việc, bên cạnh đó có sự chỉ đạo các ngành phối hợp với Đoàn để tăng cường nguồn lực trong các hoạt động. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thị Đoàn Cai Lậy, Huyện Đoàn Chợ Gạo tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch và đề ra  giải pháp cụ thể triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong đó chú trọng những nội dung chưa thực hiện, hoặc chưa thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thị ủy, Huyện ủy và Tỉnh Đoàn.

Qua chương trình làm việc đã cơ bản đánh giá tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, việc thực hiện các chủ trương của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiêu nhi của Thị Đoàn Cai Lậy và Huyện Đoàn Chợ Gạo, phương hướng nhiệm vụ 2024, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá chất lượng cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn. 

Dự kiến trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị Đoàn cấp huyện và cơ sở./.

 

Hoàng Sang