Thông báo: Thu lệ phí dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

08:42 13/09/2023     1823

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 thông  báo lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 119-KH/TWĐTN-BTC ngày 14/8/2023 của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023; Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 thông  báo lệ phí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 là: 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng).

Thí sinh nộp lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản về Văn phòng  Trung ương Đoàn trước 17h00 ngày 15/9/2023 về tài khoản có thông tin sau:

- Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Đoàn
- Số Tài Khoản: 114 0000 89312
- Ngân hàng: Vietinbank - Chi nhánh Đống Đa
- Đề nghị ghi rõ nội dung chuyển theo hướng dẫn sau để phục vụ kiểm tra,  đối chiếu: Họ và tên, ngày sinh, LP thi nâng ngạch 2023 (viết không dấu, ví dụ:  Nguyen Van A 01.01.1990 LP thi nang ngach 2023).

>> Chi tiết xem tại đây

 

BTC