Thông báo: Thí sinh do BTV Tỉnh ủy Hưng Yên giới thiệu đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan T.Ư Đoàn năm 2023

11:36 13/09/2023     1799

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 thông báo thí sinh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giới thiệu đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 119-KH/TWĐTN-BTC ngày 14/8/2023 của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023; Công văn số 2196-CV/TU ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc cử cán bộ tham gia kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2023 của cơ quan Trung ương Đoàn; Công văn số 5595-CV/BTCTW ngày 11/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc cử cán bộ tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức năm  2023, Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 thông báo:

1. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hưng Yên, thí sinh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giới thiệu đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023.

2. Thời gian, địa điểm thi như sau:

- Thời gian: ngày 19/9/2023 (Thứ ba).

- Địa điểm thi: Giảng đường Nhà C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời gian thí sinh có mặt tại địa điểm thi: 7h45 ngày 19/9/2023 

- Khai mạc kỳ thi: từ 8h00 ngày 19/9/2023 tại Hội trường tầng 1, giảng đường C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ngay sau khi khai mạc kỳ thi, đề nghị thí sinh di chuyển đến địa điểm thi trắc nghiệm. Thí sinh được miễn thi Ngoại ngữ không cần có mặt trong thời gian thi Ngoại ngữ.

- Thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh): từ 8h45 ngày 19/9/2023 tại Phòng 704, giảng đường C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:

Thời gian thi: 30 phút.

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi: 30 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

- Thi môn Kiến thức chung: từ 9h30 ngày 19/9/2023 tại Phòng 704, giảng đường C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:

Thời gian thi: 60 phút.

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi: 60 câu hỏi trắc nghiệm về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội  Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính.

Kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) được thông báo ngay cho công chức dự thi biết sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi  trắc nghiệm trên máy vi tính.- Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành: từ 13h30 ngày 19/9/2023 tại Phòng  703, giảng đường C, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam:

Thời gian thi: 180 phút.

Hình thức thi: thi viết.

Nội dung thi theo yêu cầu của ngạch chuyên viên chính.Thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công  dân hoặc các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để kiểm tra trước khi  vào phòng thi.

>>Chi tiết xem tại đây

 

BTC