Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên

17:02 19/05/2023     2049

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 19/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí:Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

 

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo

 

Dự Hội thảo có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy một số tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên; đồng chí Phan Thăng An - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư đảng ủy, lãnh đạo một số trường Đại học, Cao đẳng thuộc các tỉnh Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đắk Lắk.

Theo báo cáo tại Hội thảo, hiện nay các đảng bộ tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên có 277 đảng bộ cấp trên cơ sở, 12.319 tổ chức cơ sở đảng (6.008 đảng bộ cơ sở, 6.311 chi bộ cơ sở), 207 đảng bộ bộ phận và 60.687 chi bộ trực thuộc với 1.274.204 đảng viên. Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên trong khu vực từ năm 2020 đến năm 2022 có 7.292 đảng viên, trong đó: Nghệ An có 1.936 (chiếm 26,55%), Hà Tĩnh 1.202 (chiếm 16,48%), Thanh Hóa 1.053 (chiếm 14,44%), Bình Định 783 (chiếm 10,74%), Phú Yên 621 (chiếm 8,52%), Thừa Thiên Huế 472 (chiếm 6,47%), Đà Nẵng 326 (chiếm 4,47%), Khánh Hòa 201 (chiếm 2,76%), Đắk Lắk 175 (chiếm 2,4%), Quảng Ngãi 146 (chiếm 2%), Quảng Nam 136 (chiếm 1,87%), Gia Lai 131 (chiếm 1,8%), Quảng Bình 69 (chiếm 0,95%), Quảng Trị 20 (chiếm 0,27%), Kon Tum 17 (chiếm 0,23%), Đắk Nông 04 (chiếm 0,05%).

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó cấp ủy, tổ chức đảng ở các tỉnh, thành phố trong khu vực Miền Trung - Tây Nguyên những năm gần đây luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm đối với công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Chủ động ban hành các văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tổ chức một số hội thảo, hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nói riêng.

Các tỉnh, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, cấp ủy các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã quan tâm hơn đến việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề; đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh. Chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, nhất là chi bộ sinh viên; chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn, hội nhằm tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia các hoạt động phong trào, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, đưa vào nguồn phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong các trường học trên địa bàn.

Các cấp ủy đã chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong các trường học. Các tổ chức chính trị - xã hội trong các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng trong khu vực đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua, lựa chọn đoàn viên ưu tú trong học sinh, sinh viên để giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên. Qua các hoạt động đoàn hội, phong trào thi đua học tập đã kịp thời phát hiện nhân tố tích cực là đoàn viên trong học sinh, sinh viên, trí thức trẻ có thành tích nổi bật để giới thiệu cho tổ chức đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là một số cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực chưa làm tốt công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên; một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời rà soát, thống kê nguồn quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Số lượng đảng viên mới là học sinh, sinh viên hàng năm kết nạp còn ít, tỷ lệ còn thấp so với một số khu vực trong cả nước, chưa tương xứng với tiềm năng hiện có ở các trường học, nhất là các trường cao đẳng, đại học.

Việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể dẫn đến một số cấp ủy trong khu vực còn lúng túng trong việc phân công đảng viên giúp đỡ phát hiện quần chúng ưu tú vào Đảng, thực hiện các thủ tục kết nạp đảng viên đối với học sinh trong các trường trung học phổ thông; việc thẩm tra xác minh lý lịch gặp khó khăn về thời gian, kinh phí; một số chi bộ trường trung học phổ thông nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên là học sinh; việc lập hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên còn sai sót.

Một bộ phận học sinh, sinh viên trong các trường học nhận thức chính trị còn hạn chế, chưa có động cơ phấn đấu vào Đảng. Hiệu quả hoạt động của một số tổ chức đảng trong các trường học chưa cao, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức chính trị - xã hội còn mờ nhạt; hình thức và nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn sơ sài, lúng túng, chất lượng thấp.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội thảo

 

Để nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phải nêu cao trách nhiệm, tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng trong trường học. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với những học sinh, sinh viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

Từng bước nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên của cả nhiệm kỳ và hằng năm. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ý thức chấp hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi học sinh, sinh viên trong nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực của đội ngũ đảng viên.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các trường học, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, phát động các hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo môi trường cho học sinh, sinh viên tham gia, qua đó, phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng.

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong các trường học nhằm tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng. Hằng năm, các chi bộ có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên giới thiệu những đồng chí học sinh, sinh viên là đoàn viên ưu tú để chi bộ có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng. Phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, thời gian xác minh, thẩm tra, kết luận các hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên.

Sửa đổi, bổ sung khung nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới cho học sinh, sinh viên theo hướng giảm tải nội dung, tập trung vào những vấn đề cơ bản nhất về Đảng, tiêu chuẩn, điều kiện xét kết nạp, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong gương mẫu, những điều đảng viên không được làm, nhất là xác định đúng đắn động cơ của người xin vào Đảng. Tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng của trường học; kịp thời, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đảng cấp dưới trong công tác tạo nguồn, phát hiện nguồn và công tác kết nạp đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở các trường học, nhất là về thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục triệt để tình trạng kết nạp đảng viên chạy theo số lượng, xem nhẹ tiêu chuẩn, điều kiện. Thực hiện chặt chẽ việc xét miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa ngay đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Định kỳ sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng đối với cấp ủy, tổ chức đảng có thành tích trong công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên.

 

Thiên Trúc