Hiệu quả từ mô hình “2 giao, 1 liên kết”

09:27 29/11/2021     1671

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, cách làm hay, mô hình hiệu quả nhằm nâng cao hoạt động tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư. Trong đó, mô hình “2 giao, 1 liên kết” nhằm nâng cao chất lượng bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư ngày càng được nhân rộng và mang lại hiệu quả tích cực.

 

 

Xác định cán bộ Đoàn là chìa khóa để thu hút đoàn viên, thanh niên vào tổ chức Đoàn, hội, là người dẫn dắt phong trào ở cơ sở. Do đó, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, trước hết là nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, khu phố. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai mô hình “2 giao, 1 liên kết” đến 100% huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh. Từ đó, mỗi đơn vị lựa chọn từ 2 đến 3 chi đoàn để chỉ đạo điểm, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Mô hình đã được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

Điểm hay của mô hình là, ở nhiệm vụ “2 giao” ban thường vụ huyện đoàn định kỳ 1 năm 2 lần tổ chức giao ban giữa thường trực huyện đoàn và bí thư chi đoàn, thôn khu phố để nghe tâm tư và định hướng hoạt động cho các chi đoàn. Từ đó, đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đặc biệt là thực hiện quyền lợi của đội ngũ cán bộ đoàn, thôn, khu phố. Mặt khác ban thường vụ huyện đoàn định kỳ 1 tháng họp 1 lần để giao nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên ban thường vụ phụ trách các cụm thi đua để theo dõi hoạt động ở cơ sở. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các bí thư đoàn xã, thị trấn dự các buổi sinh hoạt chi đoàn để giúp đỡ, định hướng hoạt động. Bên cạnh đó, quan tâm tạo điều kiện cho các bí thư chi đoàn vay vốn để có thêm thu nhập, yên tâm công tác. Còn “1 liên kết” có nghĩa hàng tháng các bí thư chi đoàn thôn, khu phố đề xuất với chi bộ và Đoàn cấp trên liên kết giữa các bí thư chi đoàn tổ chức sinh hoạt liên chi đoàn và mỗi tháng luân phiên ở các địa bàn khác nhau trong cùng một xã, thị trấn nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư tham gia vào tổ chức Đoàn, hội.

Theo đánh của Tỉnh đoàn, qua thời gian thực hiện mô hình “2 giao, 1 liên kết”, hiện nay hầu hết các chi đoàn trên địa bàn các huyện, thị, thành đoàn hoạt động khá đều, không để tình trạng trắng chi đoàn, tỷ lệ tập hợp thanh niên đã tăng mạnh so với những năm trước.

Đặc biệt, trong thời gian qua tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, các bí thư chi đoàn đã phát huy được trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động chống dịch cũng như tập hợp đoàn viên tham gia chống dịch. Qua đó, đã thành lập nhiều đội hình tình nguyện và thu hút hơn 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Điển hình như đội thanh niên xung kích hỗ trợ tiêm vắc xin, xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, phục vụ các khu cách ly tập trung, đội shipper xanh giúp dân đi chợ, tổ Covid cộng đồng…

 Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho bí thư đoàn thôn, khu phố được quan tâm, đã có 245 bí thư chi đoàn thôn, khu phố được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 93 bí thư được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong năm, có 667/695 bí thư đoàn có thẻ bảo hiểm y tế, được tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh, tham gia các chương trình tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, các hội thảo giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả.

Qua đánh giá cuối năm 2021, 100% chi đoàn thôn, khu phố của 10 huyện, thị, thành đoàn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ chi đoàn thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao hơn so với năm 2020. Từ kết quả trên, tổ chức Đoàn tại địa bàn dân cư từng bước được củng cố, chất lượng hoạt động của chi đoàn được nâng cao và thu hút đoàn viên, thanh niên ở địa bàn dân cư vào tổ chức Đoàn./.

 

Thanh Thủy