Đưa việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

14:27 05/03/2023     1971

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII phải trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Muốn được như vậy phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn phải cụ thể hóa, linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của đoàn viên, thanh niên của từng địa phương, đơn vị.

Sáng 5/3, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII kết thúc sau 1,5 ngày làm việc. Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn truyền đạt về 5 chuyên đề về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị sau khi học tập, các cấp bộ Đoàn khẩn trương bắt tay vào thực hiện cụ thể hóa các nội dung để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đặt ra

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về TNVN; Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Cùng lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; các điểm cầu trực tuyến của Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, đường truyền mở rộng đến cơ sở.

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 1 trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng

Phát biểu tổng kết Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận, đánh giá tinh thần học tập của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên được triển khai đồng bộ, thống nhất và nghiêm túc trên cả nước.

 

Các đồng chí trong Ban Bí thư, lãnh đạo, cán bộ các Ban, đơn vị tham gia học tập tại điểm cầu trực tiếp Trung ương Đoàn

 

Nhấn mạnh việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII là 1 trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị sau học tập các cấp bộ Đoàn khẩn trương bắt tay vào thực hiện cụ thể hóa các nội dung để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đặt ra.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc chỉ đạo nghiêm túc quyết liệt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết ngay trong tháng 3/2023.

"Các cấp bộ Đoàn nghiên cứu kỹ kế hoạch , mỗi cấp có 1 nhiệm vụ khác nhau, vì vậy cần đa dạng hóa các hoạt động triển khai nghị quyết đến các cấp, đối tượng nhằm làm sao đạt đươc chỉ tiêu 100% cán bộ, đoàn viên nghiên cứu, học tập và 80% thanh niên nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, việc học tập Nghị quyết cần tự giác, tự nguyện sẽ đem lại kết quả cao", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về TNVN báo cáo chuyên đề về Công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác quốc tế thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị; công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, việc tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII phải trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Muốn được như vậy thì phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Dựa trên cơ sở bộ tài liệu của T.Ư Đoàn cung cấp, các cấp bộ Đoàn phải cụ thể hóa, linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm riêng của đoàn viên, thanh niên của từng địa phương, đơn vị.

Trả lời 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập

Đồng chí Bùi Quang Huy thông tin, để nhiệm vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đi vào thực chất, T.Ư Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra; thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ ngày 8/3 và kéo dài đến 30/4/2023, trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Cán bộ, đoàn viên trả lời đúng ít nhất 60/100 câu hỏi được ghi nhận hoàn thành việc nghiên cứu, học tập. Trả lời đúng dưới 60 câu hỏi tham gia kiểm tra lại tại các lần tiếp theo. Cán bộ đoàn, đoàn viên sau khi trả lời đúng từ 60 câu hỏi trở lên được ghi nhận là hoàn thành việc học và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành việc học tập (giấy chứng nhận điện tử).

Đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý, việc kiểm tra nhằm củng cố kiến thức chứ không phải là cuộc thi nên phải tiến hành thực chất, nghiêm túc, không chạy theo hình thức.

Tiên phong triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ về xây dựng đội ngũ cán bộ; khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng trong 5 năm tới. Để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá nêu trên, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện đồng bộ theo 3 quan điểm. Thứ nhất, mỗi cán bộ Đoàn, cấp bộ Đoàn nhận thức rõ, thông suốt tư tưởng để tập trung thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ đột phá trong xây dựng và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Thứ 2, triển khai đồng bộ cả 3 nhiệm vụ phá trên tất cả các mặt công tác. Thứ 3, xây dựng chương trình hành động tham mưu các cấp, chính quyền địa phương về chủ trương chính sách để thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá.

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

 

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã thống nhất thực hiện 12 chỉ tiêu trọng tâm, 10 chương trình đề án nhiệm kỳ. Bên cạnh thực hiện những nội dung thực hiện, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quan tâm 2 việc, gồm: Công tác phát triển Đảng và công tác ban chỉ đạo 35 tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là công việc rất quan trọng cần phải làm thường xuyên, liên tục, hàng ngày, hàng giờ.

Để Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII thực sự đi vào cuộc sống, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên phải làm thực chất, tránh làm đối phó, hình thức, quyết tâm tìm tòi các giải pháp triển khai công việc, bất kể có những khó khăn gì.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông tin khái quát các giá trị cốt lõi, bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

 

"Qua 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Bí thư T.Ư Đoàn hy vọng mỗi đồng chí cán bô Đoàn hãy luôn ghi nhớ tinh thần tiên phong trên tất cả các mặt công tác, trong đó có việc tiên phong triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống", Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói./.

 

Trịnh Lý, ảnh: Bảo Anh