Điện Biên: Ký kết Quy chế phối hợp với UBND tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.

10:03 05/03/2023     947

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 3/3, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên tổ chức Ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác của UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2023 - 2027.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí thành viên UBND tỉnh là thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Về phía Tỉnh đoàn có sự tham dự của đồng chí Đặng Thành Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIV.

 

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đặng Thành Huy, UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn ký kết Quy chế phối hợp thực hiện công tác giữa UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.

 

Quy chế phối hợp thực hiện công tác của UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2023 - 2027 gồm 11 điều, 3 Chương kèm theo phụ lục với 16 nhiệm vụ phối hợp giữa các sở, ngành thuộc UBND tỉnh với Tỉnh đoàn và 17 nhiệm vụ phối hợp giữa Tỉnh đoàn với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên; Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em; Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi;...

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn và các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Quy chế đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên trong từng cơ quan, đơn vị; các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn trong công tác thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách, chương trình phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh; đề nghị Tỉnh đoàn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, chủ trì tổ chức, triển khai các chương trình, đề án của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp là thực sự cần thiết, nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên, nâng cao hiệu quả trong giai đoạn mới, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

 

CTV