Đà Nẵng: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ-TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

16:40 03/11/2023     991

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 03/11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ-TW. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

 

 

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng và đồng chí Lê Văn Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, yêu cầu khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND thành phố và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố về thực hiện chương trình phát triển thanh niên Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; quan tâm bố trí đủ, hợp lý về nguồn lực và xác định lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ phối hợp, bảo đảm hình thành các sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực; hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên tham gia các chương trình kinh tế - xã hội.

 

 

Đặc biệt, giao cho Đoàn thanh niên tham gia đảm nhận xây dựng công trình, phần việc thanh niên và các dự án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên về học nghề, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp. Cùng với đó, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Thành Đoàn rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng văn hóa, thể thao, kỹ năng sống, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, nhất là thông qua việc phát huy giá trị của các thiết chế như Cung thiếu nhi và Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thành phố.

Tại chương trình Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đã trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự là trường học xã hội Chủ nghĩa cho thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng".

Dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW.

 

Phương Trinh