Cần Thơ: 4.241 công trình, phần việc thanh niên các cấp trong 09 tháng đầu năm 2023

09:32 21/09/2023     1019

Xây dựng Đoàn   ĐTN: ​Chiều ngày 20/9, BTV Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

 

 

​Trong 9 tháng đầu năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong thành phố đã tổ chức triển khai và thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu, tiêu biểu như chỉ tiêu trồng mới ít nhất 30.000 cây xanh đạt 436,75%; tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đạt 438,05%; hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợthực hiện đạt 382,65%;...

​Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức thực hiện 4.241 công trình, phần việc thanh niên các cấp, thu hút trên trên 88.125 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia, ước tính tổng giá trị làm lợi trên 35 tỷ đồng; thực hiện các công trình thanh niên như làm 27,3km đường giao thông nông thôn (sửa chữa 20,3 km, làm mới 07 km); làm mới 30km tuyến đường hoa thanh niên; thắp sáng 5km đường giao thông nông thôn; khánh thành 06 cầu và khởi công 03 cầu Hy vọng; trồng 95.778 cây xanh; Tổ chức các hoạt động khám, phát thuốc 3.629 người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hơn 9.210 đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh nghĩa trang, các khu tưởng niệm, đền thờ; Tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 175.202 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; có 38.945 thanh niên được giới thiệu việc làm và có 12.184 đoàn viên thanh niên có việc làm ổn định.

​Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Công tác cán bộ Đoàn được chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất và năng lực. Luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, hấp dẫn, gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, đã tập trung củng cố các chi đoàn, chi hội trên địa bàn dân cư; thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh niên gắn với đặc trưng ngành nghề, sở thích, nhu cầu chính đáng của thanh niên.

​Hội nghị đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; trao đổi kinh nghiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời nêu ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thời gian qua về công tác xây dựng Đoàn tại cơ sở.

​Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lâm Văn Tân – Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã đề ra; tiếp tục triển khai các nội dung nhằm thực hiện thành công chủ đề công tác năm “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm bằng nhiều công trình, phần việc thanh niên; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị; tập trung chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vui Tết Trung thu năm 2023,... Ngoài ra, các đơn vị cần quan tâm thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua cuối năm đúng thời gian quy định; đẩy mạnh tuyên truyền và tích cực đảm nhận các công trình thanh niên hương tới chào mừng Đại hội Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).

 

Lê Hằng