Ban Tổ chức Trung ương khảo sát về thi hành Điều lệ Đảng tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

22:52 13/09/2023     1618

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 13/9, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chủ trì hội nghị

 

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ươmg Hội Sinh viên Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Đảng bộ Trung ương Đoàn là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 906 đảng viên, sinh hoạt tại 09 Đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở, 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung ương Đoàn và 56 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở. 

 

 

Trên cơ sở các văn bản Điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức trong sáng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc cũng như toàn thể cơ quan Trung ương Đoàn.

Đối với quy định về Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Điều 44 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đoàn đã phát huy vai trò, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Thực hiện tốt vai trò Đoàn là trường học XHCN của thanh niên, luôn chăm lo, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ đoàn. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện chủ động, đa dạng, thường xuyên, kịp thời. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng được tổ chức thường xuyên, nền nếp như hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Hành trình đỏ, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương… Trong hơn 10 năm (2011-2022), toàn Đoàn đã tôn vinh, tuyên dương hơn 1 triệu lượt cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; hằng năm thu hút hơn 8 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ; hơn 62.800 thanh thiếu niên chậm tiến được gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn quan tâm, giúp đỡ, giáo dục.

Về công tác phát triển đảng viên, Đảng uỷ Trung ương Đoàn đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác đảng viên. Việc thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về nhiệm vụ của đảng viên được chấp hành nghiêm túc. Từ năm 2011 đến năm 2022, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức Đoàn giới thiệu cho Đảng là 2,868,498 đoàn viên ưu tú; số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 1.956.235, chiếm 68% số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt việc rèn luyện đảng viên trẻ; đào tạo cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực, uy tín cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. 

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn tích cực, chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi; chủ động, tích cực thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Quang Dương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn trong việc tham gia ý kiến của các đại biểu; đồng thời tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.
 


Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị Trung ương Đoàn tổng hợp, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo gửi lại Đoàn khảo sát trên cơ sở xác định nội dung đề xuất, lựa chọn vấn đề kiến nghị cần đặt trong tổng thể thống nhất, có nguyên tắc, bảo đảm phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo của Đảng. Cần gắn với nguyên tắc, nội hàm, luận giải có tính thuyết phục, có giá trị.

Bảo Anh