Tuổi trẻ Thủ đô tích cực ra quân hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng

16:06 06/12/2022     4992

3 Phong trào   ĐTN: Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhiều Quận, Huyện, Thị đoàn trên địa bàn Thành phố đã thành lập các tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với ĐTN Công an TP để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Các đơn vị đã chỉ đạo cơ sở Đoàn trực thuộc thành lập các tổ thanh niên hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng; Phối hợp với công an xã, phường thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” hướng dẫn người dân kích hoạt mã định danh điện tử. Bên cạnh đó, qua các buổi sinh hoạt tập thể tại khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết toàn dân, các khu chợ... các bạn trẻ cũng đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số.

 

 

Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên mạng xã hội đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện chuyển đổi số hướng tới 3 mục tiêu: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

 

Chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

 

 

 

Bảo Anh