Triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Hải Phòng

14:26 06/07/2022     3928

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 5/7, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Thành đoàn Hải Phòng với Sở Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022 - 2026.

 

 

Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về việc sứ mệnh tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác đoàn, chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội. Tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực số, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Theo đó, Thành Đoàn Hải Phòng  và Sở Thông tin và Truyền thông được phối hợp triển khai kịp thời, xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò, trách nhiệm của 2 cơ quan trong việc thực hiện  22 hoạt động cụ thể trong 06 nhóm nhiệm vụ gồm: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; thúc đẩy thực hiện Chuyển đổi số; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Hải Phòng; triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Hải Phòng;quản lý báo chí, xuất bản; thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi;thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông; nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông cũng giới thiệu và phát động chương trình thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thương mại điện tử theo phương thức Mobile Money. Thông qua đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng Mobile Money, tạo nền tảng để tiến đến công dân số và xã hội số khi mật độ điện thoại di động đã phổ cập đến người dân.

 

Thu Hằng