Sóc Trăng: Đẩy mạnh tiến độ cập nhật Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên qua App Thanh niên Việt Nam

09:35 08/08/2022     4932

3 Phong trào   ĐTN: Vừa qua, đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng đã đến thăm và khen thưởng Huyện đoàn Mỹ Tú là đơn vị dẫn đầu trong việc cập nhật thông tin đoàn viên trên App Thanh niên Việt Nam, đạt tỷ lệ 100% đoàn viên của đơn vị.

 

Đồng chí Triệu Thị Ngọc Diễm - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng khen thưởng đơn vị Huyện đoàn Mỹ Tú


Được biết, tính đến ngày 05/8/2022, tỉnh Sóc Trăng đã cập nhật Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên giai đoạn 1, giai đoạn 2 đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, Sóc Trăng có 40.724 đoàn viên, trong đó, có 32.569 đoàn viên được cập nhật thông tin từ App Thanh niên Việt Nam, chiếm tỷ lệ 84,54%; cập nhật bằng Yum có 5.956 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 15,46% (trừ khối Lực lượng vũ trang), không có trường hợp bị thiếu thông tin đoàn viên trên Phần mềm. Kết quả đạt được trong việc cập nhật Phần mềm đã thể hiện sự quyết tâm, chuyển động của cả hệ thống các cấp bộ Đoàn đã tập trung phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia chuyển đổi số.

Trong quá trình cập nhật Phần mềm quản lý nghiệp vụ công tác đoàn viên, các cấp bộ Đoàn đã vận động đoàn viên tự khai thông tin, tự cập nhật trên App Thanh niên Việt Nam. Đồng thời, để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong quá trình chuyển đổi số.

Được biết, App Thanh niên Việt Nam được xây dựng với mong muốn kết nối đoàn viên, thanh niên; là người bạn thân thiết, gần gũi và hữu ích đối với Đoàn viên thanh niên và xây dựng một kênh cung cấp thông tin chính thống cùng nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống của đoàn viên, thanh niên, đồng thời tạo môi trường để Đoàn, Hội các cấp tổ chức hoạt động, đoàn kết tập hợp và định hướng thanh niên trên không gian mạng./.
                                                  

Quý Nguyên