Khởi động Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022

15:42 02/06/2022     7729

3 Phong trào   ĐTN: Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 triển khai xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trẻ tài năng Quốc gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2003 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ Việt Nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu và làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thường trực TƯ Đoàn (bìa phải) chúc mừng tài năng trẻ xuất sắc đạt Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng 2021

 

Giải thưởng do Trung ương Đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan xét trao tặng hàng năm. Đơn vị thường trực Giải thưởng là Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thuốc Trung ương Đoàn.

Đối tượng xét trao giải là công dân Việt nam không quá 35 tuổi đang học tập, nghiên cứu, làm việc ở trong hoặc ngoài nước có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, làm việc; có công trình nghiên cứu, giải pháp khoa học công nghệ nổi bật, có giá trị khoa học cao; có ý tưởng sáng tạo được ứng dụng rộng rãi trong thực tế, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội.

BTC giải thưởng ưu tiên, khuyến khích người dân tộc thiểu số, người khuyết tật; các cá nhân vừa là nhà khoa học, nhà sáng chế vừa là lãnh đạo chủ chốt các tổ chức KHCN, doanh nghiệp, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra các giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cao trên thị trường và có đóng góp tích cực, tiêu biểu cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022 triển khai xét chọn 10 tài năng trẻ khoa học công nghệ xuất sắc thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác đăng ký tham gia giải thưởng năm 2022 thực hiện theo Công văn số 9408-CV/TWĐTN-KHCN ngày 27/4/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Hồ sơ đăng ký tham gia xét giải thưởng theo quy định tại Điều 11, Quy chế Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng (Quyết định số 1186 /TWĐTN-KHCN ngày 19/8/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn). Hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng thực hiện trực tuyến tại địa chỉ http://qcv.tainangviet.vn và hoàn thành trước ngày 20/8/2022.

 

Thông tin chi tiết liên hệ đơn vị thường trực Giải thưởng: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, số 7 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội: TS. Tống Mạnh Hùng, ĐT: 0936441976, Email: tomahu.dtn@gmail.com.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát - Nhãn hàng Dr. Thanh là Nhà tài trợ và Trường Đại học Phenikaa là đơn vị đồng hành của Giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng.  

 

TN