Hải Phòng: Tuổi trẻ tích cực tham gia công tác chuyển đổi số

08:09 21/06/2022     3664

3 Phong trào   ĐTN: Xác định nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng giúp Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; Đoàn thanh niên thành phố đã và đang có nhiều hành động cụ thể và thiết thực nhằm góp phần tích cực cho công tác chuyển đổi số của thành phố và đất nước.

Được sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố về việc thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng” với nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân thành phố thực hiện công tác chuyển đổi số. Ban Thường vụ Thành đoàn xác định, đoàn viên thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu, là lực lượng chủ đạo của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Kết quả, sau gần 1 tháng triển khai, 100% các Quận, Huyện đã thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng”, cụ thể đã thành lập 219 tổ (tại 8 huyện và 7 quận) với 1.081 thành viên. 

 

Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng Hải Phòng smart

 

Công tác triển khai được Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện và chỉ đạo đồng bộ tất cả các cấp với những hoạt động nổi bật như: ngày 29/5/2022, Thường trực Thành đoàn cùng các đồng chí cán bộ Thành đoàn phụ trách hoạt động chuyển đổi số đã tham gia Hội nghị tập huấn triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức; ngày 02/6/2022, Đã tổ chức phát động ra quân đồng loạt triển khai hoạt động của các Tổ Công nghệ số cộng đồng vào Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022; Hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số Hải Phòng Smart; ngày 08/6/2022, Đoàn thanh niên Cơ quan Thành đoàn tổ chức Hội nghị triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Hải Phòng Smart cho đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức, viên chức cơ quan Thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn.

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng luôn chú trọng đến công tác tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thành viên của các “Tổ công nghệ số cộng đồng”; với “Chương trình bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng” cho đối tượng là Bí thư, Phó Bí thư các quận, huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn, đoàn viên thanh niên các đơn vị với 300 đoàn viên (trực tiếp tại Hội trường) và hơn 1.000 thành viên thuộc các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các Quận, Huyện (trực tuyến tại các điểm cầu của địa phương). Tại chương trình, các học viên được triển khai các nội dung về mục tiêu chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn trên không gian mạng. Đặc biệt, tại buổi tập huấn, các đồng chí các bộ đoàn được phổ biến về ứng dụng Hải Phòng smart. Đây là hệ thống tiếp nhận và xử lý, trả lời những phản ánh của người dân, giúp tăng cường sự tương tác giữa người dân và cơ quan nhà nước, nâng cao hoạt động giám sát của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp, cung cấp thông tin nhanh nhất đến các cơ quan nhà nước có chức năng để tiếp nhận, xử lý, kịp thời trả lời, giải đáp các phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên môi trường số.

Ban Thường vụ Thành đoàn cũng chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, Tập đoàn Viễn thông Viettel, chỉ đạo Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Hải Phòng Smart; kết quả đã tuyên truyền vận, động được cài đặt và hướng dẫn sử dụng được cho trên 1.700 người

Với 1.081 thành viên các “Tổ công nghệ số cộng đồng” trong thời gian tới đây sẽ dự kiến là những hạt nhân quan trong mang theo nhiệm vụ tuyên tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch của thành phố về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn/tổ dân phố. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2021, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND thành phố về chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022. Hướng dẫn người dân cài đặt, nắm bắt được các kỹ năng cơ bản để sử dụng thành thạo các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản (Hải Phòng smart, định danh điện tử cá nhân/ bảo hiểm xã hội số/ sổ sức khỏe điện tử/ tài khoản mobile money, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của thành phố, Cổng Dịch vụ công Quốc gia) để tương tác với chính quyền, tham gia phát triển kinh tế số, tham gia xây dựng xã hội số và thực sự trở thành công dân số,...

 

Thu Hằng