Hải Dương: Triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng

08:54 07/04/2022     2778

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 5/4, tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, BTV Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn xã Toàn Thắng tham mưu lãnh đạo UBND xã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng gồm 04 tổ và 20 thành viên.

 


Trong đó, mỗi thôn thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; thành phần gồm Tổ trưởng là Trưởng thôn, Tổ phó là Bí thư Đoàn Chi đoàn thanh niên và 03 Tổ viên (bao gồm các đ/c Đoàn viên thanh niên, giáo viên, phụ nữ) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tinh thần học hỏi và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Sau hội nghị, tổ công nghệ số cộng đồng xã Toàn Thắng ra quân hướng dẫn nhân dân cài các phần mềm Smart Hải Dương và Hải Dương ID.

Đây là đơn vị điểm đầu tiên của huyện Gia Lộc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng đầu tiên của huyện với mục đích hướng dẫn, nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư.
 

Ngọc Anh