Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính

15:05 04/10/2022     2222

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 4/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số và vai trò của Đoàn tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn; đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động của Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IX, năm 2022; chào mừng, hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

 

 

Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ; khuyến khích, phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ. Đồng thời, đề xuất sáng kiến, ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định: Với vai trò là tổ chức của những người trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn nỗ lực tìm tòi các giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, trung thực, yêu nước, nêu cao ý thức hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời bồi dưỡng những kỹ năng, nghiệp vụ, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tự tin hơn trong công việc.

 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại tọa đàm

 

Bên cạnh đó, đây là cơ hội khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ; đồng thời nêu các ý tưởng hỗ trợ, tư vấn người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, hỗ trợ người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

“Đây sẽ là những ý kiến đề xuất, trao đổi quan trọng để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong triển khai các phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2022-2027 trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào tháng 12 tới”, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

 

Đồng chí Trần Hữu, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và đô thị TƯ Đoàn; đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Tài năng trẻ đồng chủ trì tọa đàm

 

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tích cực nghiên cứu và phát biểu ý kiến về các nội dung như: Vai trò cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia ứng dụng chuyển đổi số trong thực thi công vụ, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai các giải pháp, phong trào tạo môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ phát huy ý tưởng, sáng kiến tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, trao đổi về các mô hình xây dựng văn hóa công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ; đề xuất các giải pháp để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả các hoạt động nhằm nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức trẻ; khuyến khích, phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ đề xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu, phục vụ…

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ đóng là hạt nhân nòng cốt trong chuyển đổi số

Tham luận tại tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Trang, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia) cho rằng, chuyển đổi số là cơ hội để tiếp cận đi tắt đón đầu để trở thành một quốc gia hùng cường. Trong đó, Đoàn thanh niên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, là hạt nhân nòng cốt trong bối cảnh chuyển đổi số.

 

Theo chị Trang, nâng cao nhận thức về môi trường số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, trong đó xây dựng môi trường “văn hoá số” trong thực thi công vụ trước bối cảnh chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp bách và đóng vai trò vô cùng quan trọng.

 

Chị Trang chia sẻ, khái niệm “văn hoá số” được hiểu là “những quy tắc, ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi trường số”. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần có nhận thức đúng về chuyển đổi số và hành động đúng trong môi trường số.

“Để chuyển đổi số thực sự thành công đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức trẻ phải chuyển đổi được nhận thức, văn hoá khi thực thi công vụ trong môi trường số, bởi vì “chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức”, TS. Trang nhấn mạnh. Nhấn mạnh, xây dựng môi trường “văn hoá số” là việc cần làm ngay, chị Trang cho rằng, khi có “văn hoá số” trong thực thi công vụ, tất sẽ thay đổi nhận thức về môi trường số của đội ngũ cán bộ, công chức.

 

Đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

 

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Ngô Quang Phát, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đánh giá cao những mô hình, sáng kiến của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số và cho rằng thanh niên có vài trò rất quan trong quá trình này. Qua diễn đàn này, đồng chí Ngô Quang Phát mong muốn Đoàn Thanh niên không chỉ có nhiều sáng kiến chuyển đổi số mà cần có giải pháp cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và nhà nước tốt hơn.

Những ý kiến, đề xuất, trao đổi tại tọa đàm sẽ là tài liệu quan trọng để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong triển khai các phong trào hành động cách mạng giai đoạn 2022-2027 trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức vào tháng 12 tới./.

 

Bảo Anh