Tháng thanh niên năm 2024 - Thổi bùng tinh thần tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội

11:21 01/04/2024     2065

Tháng thanh niên   ĐTN: Chặng đường 20 năm của Tháng Thanh niên đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cả nước, mang lại nhiều giá trị tốt đẹp đối với cộng đồng, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tháng TN đã và đang lan tỏa sâu rộng và được tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân hưởng ứng ứng nhiệt tình.

 

 

Bằng những chương trình, hoạt động và việc làm cụ thể, thiết thực, thanh niên Quân đội đã xung kích, đi đầu giải quyết những khâu yếu, việc mới, việc khó, nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và thế trận lòng dân vững chắc ở địa phương nơi đóng quân. Năm 2024, với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng TN tiếp tục thổi bùng, truyền ngọn lửa tình nguyện và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quân đội.

 

 

Tháng Ba - Tháng TN hằng năm càng trở nên ý nghĩa hơn, ghi dấu trong đó sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước đó là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Đoàn ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển đi lên của đất nước. Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang trong suốt 93 năm qua, tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy bản lĩnh, trí tuệ, vai trò xung kích trên các lĩnh vực; sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân; thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có; việc gì khó có thanh niên”. Do đó, Tháng Ba, Tháng TN luôn được xác định là một trong những tháng trọng điểm của tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Quân đội.

 

 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và hướng dẫn của Trung ương Đoàn; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân địa phương, tuổi trẻ Quân đội tiếp tục ghi dấu ấn rõ nét, với những thành tích nổi bật mang đậm chất thanh niên. Ngay sau khi Tổng cục Chính trị chỉ đạo phát động Tháng TN năm 2024 cấp toàn quân tại Đoàn cơ sở Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12, 100% cơ sở Đoàn trong toàn quân phát động, triển khai thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, tạo khí thế thi đua của tuổi trẻ ngay từ những ngày đầu, tuần đầu Tháng TN.

 

 

Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng TN và “Tháng Ba biên giới” năm 2024, tổ chức đoàn trong toàn quân đã tổ chức gần 22.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo nhằm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ Quân đội nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; 65 năm Ngày mở đường Trường Sơn huyền thoại; 60 năm Phong trào “Ba sẵn sàng”… Đặc biệt cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn quân được quán triệt sâu sắc và đăng ký quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”. Hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, đã có trên 1 triệu lượt tương tác trong 5 buổi thi trực tuyến, nhiều đồng chí đạt giải cao qua các tuần thi và có hơn 600.000 bài thi viết ở các cấp, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong và ngoài Quân đội.  

 

 

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên được đẩy mạnh và hiệu quả nâng lên rõ rệt, tạo dấu ấn quan trọng. Phong trào thi đua của tuổi trẻ toàn quân tiếp tục hướng vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, lao động sản xuất…, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh.

 

 

Điểm mới nổi bật trong Tháng TN năm nay là các chương trình, hoạt động phát huy tốt vai trò của đoàn viên thanh niên trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống trong thanh niên, như: Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; “Ứng xử văn minh trên không gian mạng”... Hàng trăm đội tuyên truyền viên trẻ được tổ chức tại các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia, địa phương, đơn vị. Tuổi trẻ toàn quân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”, xây dựng bản đồ số, số hóa các tài liệu, hiện vật, thông tin về những địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong công tác giáo dục.

 

 

Với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, tuổi trẻ toàn quân triển khai, đăng ký đảm nhận thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên thông qua hơn 5000 hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhu cầu của đời sống xã hội; tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội, phát triển cộng đồng; đã tặng 32 “Ngôi nhà 100 đồng”, 3500 suất quà cho đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh; hơn 20.000 đơn vị máu từ phong trào hiến máu trong tuổi trẻ toàn quân. Hơn 2.000 “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện” được tổ chức với chủ đề “Vì một Việt Nam xanh”, “Chống rác thải nhựa”,“Hãy làm sạch biển”… với hàng trăm nghìn ngày công, trồng mới hơn 900.000 cây xanh, thu gom trên 100 tấn rác thải, làm sạch gần 100km bờ biển…

 

 

Thông qua 69.032 công trình, phần việc, ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ được triển khai thực hiện, có thể khẳng định Tháng TN trong Quân đội năm nay có sức lôi cuốn mạnh mẽ, đã chạm đến tình cảm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tháng TN thực sự là môi trường thực tiễn sinh động để tuổi trẻ rèn luyện, trưởng thành, qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bồi đắp tình thương yêu, trách nhiệm của người quân nhân đối với đơn vị, trách nhiệm của người công dân đối với xã hội, cộng đồng.

 

 

Tháng TN là một trong những tháng khởi đầu cho một năm mới, với thành tích xuất sắc từ Tháng TN năm nay của tuổi trẻ Quân đội sẽ tạo tiền đề, động lực to lớn, là ngọn lửa tình nguyện và khát vọng cống hiên trao truyền trong trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội cho việc hoàn thành các chương trình, hoạt động đã xác định trong năm 2024. Từ đó, tuổi trẻ Quân đội nguyện tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khát khao cống hiến; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung. Luôn khơi dậy mạnh mẽ nhiệt huyết và trách nhiệm chính trị; quyết tâm vươn lên và lập công xuất sắc; xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị giành cho, như phát biểu của đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tại Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024: “Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam luôn đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân; với tiềm năng sức trẻ, thế mạnh và quyết tâm phấn đấu của tuổi trẻ Quân đội, tin tưởng rằng công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội những năm tới sẽ tiếp tục phát triển và gặt hái được nhiều kết quả mới, cao hơn trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”.

Đại tá Trần Viết Năng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội