Trung ương Đoàn triển khai các quyết định về công tác cán bộ

14:17 26/10/2022     5571

Nhân sự mới   ĐTN: Sáng ngày 26/10, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm

 

Tại Hội nghị, Ban Bí thư TƯ Đoàn đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm tại Ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Ban Thanh niên Xung phòng, Ban Thanh niên Trường học và Văn phòng T.Ư Đoàn, cụ thể:

Điều động đồng chí Nguyễn Trung Tâm, Ủy viên BCH, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động đồng chí Vũ Huy Dương, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động đồng chí Cù Đức Quân, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn sang công tác tại Văn Phòng Trung ương Đoàn và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn trong thời gian 05 năm, kể từ ngày 25/10/2022.

Điều động đồng chí Trương Minh Thành, Chuyên viên chính Ban tổ chức Trung ương Đoàn sang công tác tại Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, kể từ ngày 25/10/2022

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định, việc luân chuyển, điều động cán bộ là việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục khẳng định bản thân, rèn luyện cách nghĩ, cách làm trong môi trường mới; thể hiện bước đột phá trong công tác đào tạo cán bộ của Trung ương Đoàn. Đợt điều động lần này tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện, thử thách trong môi trường mới hơn, để thực hiện tốt hơn công việc của mình. Đây là những cán bộ đủ năng lực, uy tín, bề dày kinh nghiệm và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các Ban đang thật sự cần cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng đề nghị các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới cần phát huy những điểm tốt, nỗ lực khắc phục những điểm còn hạn chế, suy nghĩ những cách làm mới để đáp ứng được công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn, trách nhiệm nặng nề hơn./.

 

Bảo Anh