Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

00:01 05/12/2023     3255

Nhân sự mới   ĐTN: Căn cứ Kế hoạch số 148-KH/VYSC ngày 22/9/2023 của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam về tuyển dụng viên chức; Căn cứ công văn số 2035 CV/TWĐTN-BTC ngày 4/10/2023 của Ban Tổ Chức Trung ương Đoàn, về việc “Thông báo ý kiến của Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn về công tác cán bộ”,

>Phiếu đăng ký tuyển dụng tải tại đây
 

Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Số lượng: 02 chỉ tiêu.
2. Vị trí tuyển dụng

- Viên chức huấn luyện kỹ năng, cung ứng dịch vụ: 01 người.

- Viên chức đào tạo, hỗ trợ hoạt động thanh thiếu nhi: 01 người.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển.
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn: Theo Phụ lục đính kèm.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức: theo hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Phỏng vấn căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Nội dung thi:
+ Nhận thức, hiểu biết chung của đối tượng dự tuyển;
+ Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.
- Thời gian thi: Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước phỏng vấn, người dự tuyển có tối đa 15 phút chuẩn bị. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn).
- Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác nhận người trúng tuyển
3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Trung tâm tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 .
3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.
V. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
- Thời gian: Dự kiến trong tháng 1/2024.
- Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - số 64 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN, LỆ PHÍ THI
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 04/01/2024.
2. Địa điểm nhận hồ sơ
Hồ sơ nộp trực tiếp (trong giờ hành chính) tại: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam - tầng 3, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chí Lương Bích Hạnh, số điện thoại: 024.3822.9318, (DĐ: 0987.433.533).
Hồ sơ đã nộp không hoàn lại.
3. Lệ phí đăng ký thi: 500.000VNĐ/ hồ sơ.
Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật./.

 

BA