Tỉnh Đoàn Bình Phước trao các quyết định cán bộ chủ chốt

09:15 08/12/2022     1966

Nhân sự mới   Ngày 5/12, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước đã trao các quyết định bổ nhiệm chị Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Phụ trách Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh Đoàn Bình Phước; bổ nhiệm chị Đặng Thị Mỹ Lành - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Bình Phước

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước cũng bổ nhiệm chị Thạch Thị Thùy Dương - Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Bình Phước; bổ nhiệm chị Đoàn Thị Nhuần - Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bình Phước.

 

Tỉnh Đoàn Bình Phước trao các quyết định cán bộ chủ chốt ảnh 1

Tỉnh Đoàn Bình Phước trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt

 

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Phước đã bổ nhiệm anh Nguyễn Văn Cần - Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên Ban Phong trào Tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn Bình Phước.

Anh Trần Hoàng Trực - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước khẳng định: Công tác cán bộ là việc làm thường xuyên của tổ chức Đoàn, giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tiếp tục khẳng định bản thân, rèn luyện cách nghĩ, cách làm trong vai trò, vị trí mới để thực hiện tốt hơn công việc của mình phụ trách.

Anh Trực yêu cầu các anh, chị được bổ nhiệm vị trí công tác mới cần phát huy những điểm tốt, suy nghĩ những cách làm mới để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng đi lên.

 

theo TP