Thông báo tuyển dụng công chức của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023

16:04 29/03/2023     84274

Nhân sự mới   ĐTN: Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Kế hoạch số 21-KH/TWĐTN-BTC ngày 27/02/2023 của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:

>> Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tải tại đây

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; có kinh nghiệm về công tác Đoàn, Hội, Đội hoặc kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm.

 - Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: theo phụ lục kèm theo

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 40 công chức theo các vị trí việc làm:

- Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 29 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công về làm việc tại các ban, đơn vị khối phong trào).

- Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 04 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công về làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn).

- Vị trí việc làm Chuyên viên về Hợp tác quốc tế: 03 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công về làm việc tại Ban Quốc tế Trung ương Đoàn).

- Vị trí việc làm Kế toán viên: 04 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được phân công về làm việc tại các phòng thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn).

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Nội dung, hình thức thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy, nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; kiến thức về Đoàn, Hội, Đội và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ trình độ đại học trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi 30 phút.

Miễn thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi phỏng vấn

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác Đoàn, Hội, Đội; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức: thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

6. Xác định người trúng tuyển trong thi tuyển công chức

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Lệ phí, thời gian và địa điểm thi

- Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thời gian tổ chức thi: dự kiến từ tháng 6/2023.

 - Địa điểm tổ chức thi: dự kiến tổ chức thi tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

8. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu gửi kèm): thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

- Bản sao hoặc photo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Bản sao hoặc photo các văn bằng, chứng chỉ kèm theo bảng điểm của cá nhân; đối với các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Bản sao hoặc photo chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất).

- 03 phong bì thư ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của cá nhân.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung ương Đoàn có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 29/3 đến hết ngày 28/4/2023 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn (Phòng 506, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiểm, Hà Nội).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo cụ thể trên Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, địa chỉ: www.doanthanhnien.vn.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn qua số điện thoại: 024.6263.1999 (số máy lẻ: 532) để được hướng dẫn, giải đáp (đề nghị liên hệ, trao đổi trong giờ hành chính).

 

PHỤ LỤC

Chỉ tiêu tuyển dụng, tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí việc làm

thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2023

(kèm theo Thông báo thi tuyển công chức năm 2023

của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

----------

 

1. Vị trí việc làm chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên

- Chỉ tiêu: 29 biên chế

- Tiêu chuẩn cụ thể:

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ

chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên

Độ tuổi

Không quá 28 tuổi (sinh từ năm 1995 trở lại đây)

Kinh nghiệm

Đã hoặc đang tham gia công tác Đoàn, Hội, Đội, đảm nhận hoặc từng kinh qua một trong các vị trí:

- Cán bộ trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội theo chế độ hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc) tại cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên trách của Đoàn các cấp.

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn, Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Đội cấp huyện trở lên. Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đại học trở lên.

- Tổng phụ trách Đội trong trường học.

- Giảng viên, giáo viên giảng dạy nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Đoàn các cấp; nghiên cứu viên trong các cơ sở nghiên cứu khoa học về thanh thiếu nhi và Đoàn, Hội, Đội.

- Sinh viên trong quá trình học Đại học có tham gia công tác Đoàn, Hội, giữ chức Bí thư chi đoàn hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn trường; Liên chi hội trưởng hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trong trường đại học trở lên.

Nhân sự phải chứng minh được kinh nghiệm công tác bằng hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyết định công nhận chức vụ.

 

2. Vị trí việc làm chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực

- Chỉ tiêu: 04 biên chế

- Tiêu chuẩn cụ thể:

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ

chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành quản trị nhân lực, quản trị nguồn nhân lực, hành chính công, luật, xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, chính trị học.

Độ tuổi

Không quá 40 tuổi (sinh từ năm 1983 trở lại đây)

Kinh nghiệm

Có ít nhất 01 năm công tác về về lĩnh vực tổ chức hoặc quản lý, phát triển nhân lực theo chế độ hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc).

Nhân sự phải chứng minh được kinh nghiệm công tác bằng hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.

 

3. Vị trí việc làm chuyên viên về Hợp tác quốc tế

- Chỉ tiêu: 03 biên chế

- Tiêu chuẩn cụ thể:

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ

chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về ngoại ngữ, quan hệ quốc tế hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài.

Độ tuổi

Không quá 40 tuổi (sinh từ năm 1983 trở lại đây)

Kinh nghiệm

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về lĩnh vực đối ngoại và hợp tác quốc tế trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội hoặc các cơ quan, đơn vị liên quan theo chế độ hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc).

Nhân sự phải chứng minh được kinh nghiệm công tác bằng hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.

 

4. Vị trí việc làm Kế toán viên

- Chỉ tiêu: 04 biên chế

- Tiêu chuẩn cụ thể:

Nhóm yêu cầu

Yêu cầu cụ thể

Trình độ

chuyên môn

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế hoặc các chuyên ngành liên quan đến kinh tế và tài chính.

Độ tuổi

Không quá 40 tuổi (sinh từ năm 1983 trở lại đây)

Kinh nghiệm

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác tài chính, kế toán theo chế độ hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội (không tính thời gian thử việc).

Nhân sự phải chứng minh được kinh nghiệm công tác bằng hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội.

 

 

BBT