Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn năm 2024

22:31 14/05/2024     3854

Nhân sự mới   ĐTN: Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển sinh công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 như sau:

 

 

 

 

BBT