Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024

17:55 17/04/2024     6484

Nhân sự mới   ĐTN: Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Kế hoạch số 182-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/02/2024 của Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024. Xem tại đây

Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 94 thí sinh, cụ thể theo vị trí việc làm:

1. Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 81 thí sinh

2. Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 08 thí sinh

3. Vị trí việc làm Kế toán viên: 04 thí sinh

4. Vị trí việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin: 01 thí sinh (Có danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi kèm theo)


 

 


 


 

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức là: 500.000 đồng (nộp một lần cho cả kỳ thi).

Thí sinh nộp lệ phí dự thi bằng hình thức chuyển khoản trước 17h00 ngày 25/4/2024 về tài khoản có thông tin sau:

- Tên tài khoản: Văn phòng Trung ương Đoàn

- Số tài khoản: 114 0000 89312

- Ngân hàng: Vietinbank – Chi nhánh Đống Đa

- Đề nghị ghi rõ nội dung chuyển theo hướng dẫn sau để phục vụ kiểm tra, đối chiếu: Họ và tên, ngày sinh, LP thi công chức Cụ thể như sau:2024 (viết không dấu, ví dụ: Nguyen Van A 01.01.1996 LP thi cong chuc 2024).

Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 1 và triệu tập thí sinh dự thi theo quy định của pháp luật. Thời gian thi vòng 1 dự kiến: ngày 10/5/2024.

 

Bảo Anh