Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cơ quan T.Ư Đoàn năm 2024

10:27 14/05/2024     2116

Nhân sự mới   ĐTN: Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 ngày 10/5/2024 như sau:

 

 

BBT