Thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn 2024

16:05 23/05/2024     6468

Nhân sự mới   ĐTN: Thực hiện Kế hoạch số 182-KH/TWĐTN-BTC ngày 28/2/2024 của Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn về việc tổ chức thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan TƯ Đoàn năm 2024 thông báo kết quả thi phỏng vấn vòng 2 như sau:

 

 

BBT