Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi

19:35 31/08/2022     1199

Nhân sự mới   ĐTN: Sáng 31/8, Hội Sinh viên tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức Hội nghị nhằm kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và chức danh Chủ tịch Hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và tổng kết công tác Hội Sinh viên năm học 2021 - 2022.

 

Anh Cao Lê Tùng Nghĩa, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng anh Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.


Với tình hình nhân sự có nhiều biến động khi nhiều anh chị là cán bộ chuyển công tác khác, sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, thực hiện đúng Điều lệ Hội Sinh viên và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam, Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành có vai trò rất quan trọng nhằm định hướng thêm nhiều nhân tố mới cho công tác Hội và Phong trào sinh viên nhiệm kỳ.

Hội nghị đã hiệp thương kiện toàn Ban Chấp hành với 12 vị trí với cơ cấu như sau: Thường trực Tỉnh đoàn 1 anh chị; Ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn 1 anh chị; Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh 1 anh chị; cán bộ, sinh viên các trường đại học cao đẳng 5 anh chị; cán bộ Đoàn các trường cao đẳng chưa có hội Sinh viên 4 anh chị.

 

Đại biểu biểu quyết kiện toàn nhân sự Ban Cháp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Kiện toàn nhân sự Ban Thư ký Hội gồm 3 anh chị, trong đó, 1 anh chị là Thường trực Tỉnh đoàn. Anh Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn được kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội nghị cũng kiện toàn nhân sự Ban Kiểm tra Hội gồm 2 anh chị là cán bộ các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh.

 

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Công tác Hội Sinh viên.

 

Tại Hội nghị tổng kết công tác Hội Sinh viên năm học 2021 – 2022 và triển khai Công tác Hội Sinh viên năm học 2022 - 2023. Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân xuất sắc trong Công tác Hội Sinh viên năm học 2022 – 2023; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.

Năm học 2021 – 2022, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh vinh dự được BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc.
 

Dương Thành Tuyên