Đồng chí Huỳnh Thị Như Ý được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

16:17 09/11/2022     1312

Nhân sự mới   ĐTN: Sáng 09/11, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh lần thứ 8 – khoá III.

 

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh ra mắt sau khi được kiện toàn.

 

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất danh sách nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cùng chức danh Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III.

Tại hội nghị, các đại biểu đã hiệp thương bầu đồng chí Huỳnh Thị Như Ý – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III; 03 đồng chí vào Ban Thư ký, 17 đồng chí vào Ban Chấp hành và 01 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội sinh viên tỉnh Khánh Hòa khóa III.

Ngoài ra, hội nghị đã triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
 

Công Thành