Bình Dương: Công bố quyết định chia tách và thành lập Đoàn khối các cơ quan và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh

12:01 25/05/2024     997

Nhân sự mới   ĐTN: Chiều 24/5, Hội nghị Ban Chấp Tỉnh đoàn Bình Dương đã công bố quyết định thành lập và chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt lâm thời của Đoàn khối các cơ quan và Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương.

Theo Quyết định số 588-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 14/5/224 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan là tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn (trên cơ sở chia tách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh), gồm 41 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và Ban Chấp hành lâm thời gồm 27 đồng chí, trong đó có 08 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng chí Biện Tuấn Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh lâm thời.

 

Ban Chấp hành lâm thời Đoàn khối các cơ quan tỉnh Bình Dương ra mắt

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng quyết định thành lập Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 589-QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 14/5/224 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. là tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh đoàn (trên cơ sở chia tách Đoàn khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh), gồm 52 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và Ban Chấp hành lâm thời gồm 29 đồng chí, trong đó có 09 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 02 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư. Đồng chí Nguyễn Phúc Hậu được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh lâm thời.

Thay mặt hai Đoàn khối mới được thành lập, hai tân Bí thư Đoàn khối bày tỏ quyết tâm phát huy vai trò hạt nhân và chức năng của Ban Chấp hành Đoàn của 02 khối, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, góp phần vào thành tựu chung của tuổi trẻ tỉnh nhà.

 

Ban Chấp hành lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp ra mắt

 

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Diễm Trinh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai Đoàn Khối; đề nghị 02 Đoàn khối nhanh chóng ổn định tổ chức cán bộ, công tác tư tưởng, trước hết thực hiện tốt công tác tư tưởng cho cán bộ trong cơ quan và toàn thể cán bộ, đoàn viên, trong toàn bộ các tổ chức Đoàn trực thuộc, nắm rõ được yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ của 02 Đảng bộ khối, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tiếp tục nắm bắt, sâu sát với cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm và thế mạnh của từng tổ chức Đoàn trực thuộc để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của khối; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng cán bộ, đoàn viên của 02 khối và với các tổ chức Đoàn tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. 

Hai Đoàn khối tiếp tục cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự quan tâm sự hỗ trợ cấp ủy các cấp trong tổ chức hoạt động cũng như trong công tác phát triển tổ chức Đoàn và đoàn viên, nhất là tổ chức Đoàn trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. trong đó có việc chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các Cơ quan và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2024 – 2027 theo quy định./.

 

Phương Trâm