Mô hình Đội Thanh niên tình nguyện Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh bước đầu hoạt động

21:17 01/03/2020     12815

Tuổi trẻ sáng tạo   Web.ĐTN: Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định tập trung triển khai Quyết định số 1516-QĐ/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3, 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025”.

 Cán bộ Tỉnh doàn hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Trong đó quyết tâm triển khai Mô hình Đội Thanh niên tình nguyện Hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại 100% các xã, phường, thị trấn, 13/13 Trung tâm Phục vụ hành Chính công cấp huyện và Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh.

Nhằm triển khai điểm mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quyết định thành lập đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh với 25 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ các ban chuyên môn Tỉnh đoàn. Để hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động cụ thể của đội hình; xây dựng lịch trực hàng ngày, tuần, tháng và các bảng biểu thống kê kết quả số lượt người dân được tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngày 24/02/2020, đội hình bắt đầu triển khai các hoạt động tình nguyện tại trung tâm. hàng ngày sẽ có ít nhất 3 tình nguyện viên trực, hỗ trợ tại các tầng 1, 2, 3 với nhiệm vụ: Đón tiếp người dân; hỏi về nhu cầu, hỗ trợ lấy số và hướng dẫn lên các quầy chuyên môn của các sở, ngành. Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân, phát tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử, các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến...; Hỗ trợ người dân rà soát, scan và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 sau khi người dân đã được hướng dẫn của các sở, ngành liên quan và có đầy đủ hồ sơ theo quy định....

Ngoài nhiệm vụ trực tại Trung tâm Phục vụ hành Chính công tỉnh, Hàng tháng, vào ngày Thứ 7 tình nguyện, đội hình có ít nhất 01 - 02 hoạt động tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại Trường học hoặc địa bàn dân cư tại một số địa phương trong toàn tỉnh.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa ra chỉ tiêu hỗ trợ giải quyết từ 20.000 đến 50.000 hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3,4 do thanh niên đảm nhận từ cấp xã đến cấp tỉnh và Phấn đấu có 100.000 đoàn viên thanh niên, người dân, doanh nghiệp được tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và có tài khoản công dân điện tử. Trong đó, riêng đội hình cấp tỉnh phấn đấu hỗ trợ giải quyết 3.000 - 4.000 hồ sơ trong năm 2020.

Để thực hiện được chỉ tiêu đề ra, Đội thanh niên tình nguyện cấp tỉnh sẽ là mô hình điểm để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3,4; góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh đi đầu trong cải cách hành chính, phục vụ nhân dân.

 

Mai Hương, TĐ Quảng Ninh-BA