Long An: Nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho ĐVTN

17:38 22/09/2022     2797

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 22/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội và cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên năm 2022.

Hội nghị do Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đăng cai tổ chức, với gần 200 đoàn viên tham dự tại điểm cầu cấp tỉnh và hơn 600 đoàn viên tại 15 điểm cầu cấp huyện.

Long An: Nâng cao kỹ năng sử dụng internet, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho ĐVTN

 Đồng chí Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh đoàn Long An phát biểu tại buổi tập huấn

 

Trước những tác động của Internet, mạng xã hội đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đoàn, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn viên, thanh thiếu nhi trong công tác hoạt động tuyên truyền pháp luật về an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng mạng xã hội.

Tại hội nghị, hơn 800 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh được nghe báo cáo viên trình bày 3 nội dung: Thanh niên Long An hội nhập quốc tế; nâng cao năng năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và giới thiệu các hình thức thanh toán điện tử; nâng cao kỹ năng tuyên tuyền, tiếp cận, ứng dụng với thông tin trên môi trường internet và các nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu học tập, giải trí lành mạnh thiết thực. Đồng thời, cập nhật kiến thức cho hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

 

 Quan cảnh Hội nghị

 

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, định hướng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác đúng quy định, phục vụ việc nghiên cứu học tập, giải trí lành mạnh thiết thực.

Đồng thời, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên, thanh niên, qua đó, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế./.

 

CTV