Khánh Hòa: Tổng kết công tác Đoàn - Hội khối trường học năm học 2021 - 2022

21:47 30/09/2022     716

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Sáng 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghi tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022, triển khai công tác năm học 2022 - 2023.

 

Thường trực Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022” và bằng khen cho các đơn vị.Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn, công tác Hội năm học 2021 – 2022 và triển khai các nội dung trọng tâm chương trình công tác Đoàn, công tác Hội năm học 2022 – 2023.

 

Thường trực Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về chương trình, kế hoạch năm học mới; đề xuất, kiến nghị các giải pháp mới, các mô hình hay nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn - Hội, chất lượng cán bộ Đoàn - Hội các cấp; đổi mới phương thức, đẩy mạnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt; tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, sinh viên.

 

Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022” và bằng khen cho các đơn vị.

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022” cho 03 đơn vị: Đoàn trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Đoàn trường Đại học Nha Trang, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; tặng bằng khen cho 03 “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022”: Đoàn trường ĐH Khánh Hòa, Đoàn trường CĐ Du lịch Nha Trang,  Đoàn trường CĐ Y tế Khánh Hòa; tặng bằng khen “Đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022” cho Đoàn trường Đại học Thái Bình Dương và tặng bằng khen cho 31 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021 – 2022.

 

Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022.


Đồng thời, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022” cho 03 đơn vị: Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Nha Trang, Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Du Lịch Nha Trang, Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; tặng bằng khen cho 02 “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022”: HSV Việt Nam trường Đại học Khánh Hòa, HSV Việt Nam trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; tặng bằng khen cho 02 “Đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022”:  HSV Việt Nam trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, HSV Việt Nam trường Đại học Thái Bình Dương và tặng bằng khen cho 05 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên 2021 – 2022.

 

Công Thành