Công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

09:01 25/10/2023     5353

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chính thức công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm lắng nghe và thu nhận ý kiến, hiến kế đóng góp từ đông đảo hội viên, sinh viên, tuổi trẻ và tất cả các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của sinh viên Việt Nam. Đây là sự thể hiện rõ ràng về khát vọng và ý chí của sinh viên trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

Đồng thời, Đại hội cũng nhằm đánh dấu những thành tựu của Hội Sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên trong 5 năm qua. Đại hội cũng nhằm đề ra những mục tiêu, phương hướng và giải pháp để phát triển tổ chức Hội Sinh viên trong 5 năm tới.

Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, với hy vọng nhận được sự đóng góp và ý kiến đánh giá của hội viên, sinh viên, tuổi trẻ và tất cả các tầng lớp trong xã hội nhằm hoàn thiện và phản ánh đúng nhất tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, các cấp bộ Hội trên cả nước và tuổi trẻ Việt Nam.

Toàn văn bản Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại đây.

Các ý kiến đóng góp thực hiện thông qua Chatbot của Hội Sinh viên Việt Nam tại: http://www.hoisinhvien.com.vn/gopyvankienDaihoiXI hoặc gửi về địa chỉ: vanphonghsvvn@gmail.com. Vui lòng đặt tiêu đề email: NÓI VỚI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Thời gian nhận đóng góp: từ nay đến 30/11/2023.

 

Bảo Anh