Tuyển đại biểu tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam- Hàn Quốc năm 2022

10:58 20/06/2022     75261

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tuyển chọn 10 đại biểu tham gia Chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022 theo hình thức trực tuyến.
 

 

 
 
 
1. Thời gian, địa điểm:
- Chương trình giao lưu trực tuyến được tổ chức trong 03 ngày, cụ thể ngày 28 – 29/7 và 12/8/2022.
- Địa điểm: các đại biểu dự họp trực tuyến tại Hà Nội hoặc tại địa phương.
 
2. Về tiêu chuẩn đại biểu:
- Tuổi từ 18 – 22;
- Có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh; ưu tiên các đại biểu biết sử dụng tiếng Hàn Quốc.
- Có hiểu biết và khả năng giới thiệu về lịch sử, văn hóa và tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam; có hiểu biết về Hàn Quốc và quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.
- Có hiểu biểu và có khả năng trao đổi, làm việc nhóm về các vấn đề toàn cầu như chuyển đổi số, hậu Covid-19, xu hướng giới trẻ hiện nay, đa dạng văn hóa, giới tính, quyền lực mềm…
- Ưu tiên các đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội, có thành tích và đóng góp đối với công tác Đoàn, Hội và các công tác xã hội khác.
 
3. Kinh phí:
- Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đài thọ kinh phí triển khai công tác nội dung, hậu cần, lễ tân chuẩn bị cho chương trinh. Kinh phí trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động đối ngoại của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam năm 2022.
- Các đại biểu tự túc kinh phí tham gia Chương trình giao lưu trực tuyến.
 
4. Đăng ký tham dự:
4.1. Vòng 1:
- Các thí sinh đăng ký tham gia chương trình, đề nghị điền đơn đăng ký: https://forms.gle/kVct7vL4LJJ7MbEY7
- Hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 30/6/2022 (Thứ Năm). Danh sách thí sinh vượt qua vòng đăng ký trực tuyến sẽ được thông báo qua email dự kiến khoảng ngày 10/7/2022.
4.2. Vòng 2:
- Ban Tổ chức sẽ phỏng vấn trực tiếp các thí sinh đã vượt qua vòng 1 dự kiến trong tháng 7/2022.
 
Ban Quốc tế