Tuyển chọn thành viên thế hệ 3 “CLB Tình nguyện viên Ngoại ngữ và Hội nhập Quốc tế”

14:01 09/01/2024     2329

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Mở đầu năm 2024, Ban Quốc tế Trung ương Đoàn tiến hành tuyển chọn thành viên thế hệ 3 “CLB Tình nguyện viên Ngoại ngữ và Hội nhập Quốc tế”, cụ thể như sau:

 

 

Đơn đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1AcRMLdn0ZVa-FX_MDSE2gm4D-Cp-6xaOzlI4S_yujX8/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true

Thời gian đóng đơn: 01/02/2024

Các ban trong CLB:

- Ban Sự kiện

- Ban Truyền thông

- Ban Dịch thuật

Yêu cầu chung:

- Là thanh niên hoặc sinh viên trên địa bàn toàn quốc

- Có quan tâm và hiểu biết đến các vấn đề mang tính thời sự của khu vực và toàn cầu

- Có khả năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

- Có tinh thần trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB

- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ, có kinh nghiệm về mảng ứng tuyển

- Tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động Đoàn, Hội; Có nguyện vọng tham gia hỗ trợ các hoạt động quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam.

Quyền lợi:

- Được tạo điều kiện để tham gia hỗ trợ, tìm hiểu về các hoạt động chính trị đối ngoại, lễ tân đối ngoại, quốc tế thanh niên của Trung ương Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi khác.

- Được nhận Giấy chứng nhận hỗ trợ các hoạt động quốc tế thanh niên.

- Được tham dự một số hoạt động tập huấn, hoạt động sinh hoạt thường xuyên của CLB bồi dưỡng kiến thức đối ngoại

- Có cơ hội được tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tùy thuộc vào mức độ đóng góp cho Câu lạc bộ.

Quy trình xét tuyển:

- Vòng hồ sơ

- Vòng phỏng vấn trực tiếp

 

Ban Quốc tế