Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào gửi điện mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

11:20 11/03/2021     2698

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào đã gửi điện mừng tới Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dưới đây là toàn văn nội dung bản dịch Điện mừng:

 

Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào

Thủ đô Viêng Chăn, ngày 24 tháng 2 năm 2021

 

ĐIỆN MỪNG

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn,

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cá nhân Tôi và thay mặt cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào xin được gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất cho Ngày lễ lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

 

Đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt- Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với thanh niên Việt Nam, từ đó các phong trào thanh niên cộng sản được tôi luyện, trải qua các cuộc đấu tranh anh dũng, không quản ngại gian nan, khổ cực để giữ gìn, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và Đảng Cộng sản Việt Nam; chiến đấu vì lý tưởng của Đảng và sự độc lập của dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để đất nước ngày càng hùng mạnh, thịnh vượng, dân chủ, bình đẳng và luôn phát triển. Trong suốt 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đóng góp một phần không nhỏ, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tôi luôn có một niềm tin sâu sắc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh anh em sẽ tiếp tục dành được những thành quả mới to lớn hơn trong công tác tổ chức triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và thực hiện lời dạy đối với thế hệ trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam anh em. Bằng sự đoàn kết tạo nên sức mạnh, nghiên cứu sáng tạo của các đồng chí để đạt được mục tiêu quốc gia, đưa đất nước trở thành đất nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và trở thành đất nước phát triển vào giữa thế kỷ 21 theo hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng tôi khẳng định rằng sẽ tiếp tục cùng các đồng chí và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gìn giữ, bảo vệ và vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, trong sáng giữa Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào tốt đẹp hơn nữa và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước, cùng nhau phát triển và nâng tầm vị trí, vai trò của thanh niên hai nước chúng ta trên trường khu vực và quốc tế.

Nhân sự kiện vô cùng ý nghĩa này, Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới đồng chí, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các cán bộ, nhân viên, thanh thiếu nhi Việt Nam, chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào –Việt Nam, Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

 

 

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào

Bí thư

A Lun Xay Sủn Nạ Lạt

Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào

 

 

BBT