Triển khai các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch TNTN hè 2024

13:55 07/06/2024     2725

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Triển khai Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2024, Chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030”, T.Ư Đoàn tổ chức Chương trình Huấn luyện các tình nguyện viên dạy tiếng Anh và tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Chương trình được tổ chức với 03 giai đoạn, trong đó Giai đoạn 1 sẽ tổ chức Chương trình huấn luyện các huấn luyện viên tiếng Anh cấp Trung ương - Training for trainers (T4T). Thời gian tổ chức từ ngày 18/6 - 19/6/2024 theo hình thức giảng dạy trực tuyến.

 

 

Giai đoạn 02 sẽ tiến hành tập huấn tình nguyện viên cấp tỉnh - huyện do tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức. Theo đó, mỗi Đoàn cấp huyện hoặc tương đương lựa chọn 01 đại diện trở thành huấn luyện viên tiếng Anh cấp tỉnh, sau đó phối hợp với Huấn luyện viên cấp tỉnh đã được huấn luyện ở Giai đoạn 1 (cấp Trung ương) hoặc các Trung tâm Anh ngữ ở địa phương để triển khai nội dung tập huấn tương tự với mô hình, kiến thức đã được Trung ương Đoàn huấn luyện, hướng dẫn.

Thời gian triển khai trong tháng 6/2024.

 

 

Ở giai đoạn 03, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình tình nguyện dạy tiếng Anh gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Các đội hình sẽ triển khai một số hoạt động như: tổ chức các đội hình tình nguyện chuyên dạy tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, các khu công nghiệp, khu dân cư; lồng ghép các nội dung dạy tiếng Anh vào các đội hình tình nguyện; tổ chức các lớp học tiếng Anh buổi tối, ngoài giờ, cuối tuần; hướng dẫn, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp cho các đối tượng thanh thiếu nhi (thiếu nhi ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các điểm khai thác du lịch, con em công nhân, người lao động; thanh niên ở các khu chế xuất, khu công nghiệp…)

 

 

TL