Diễn đàn thanh niên Khu vực Tam giác phát triển năm 2024 tại Lào từ ngày 26 - 29/02/2024

14:25 29/02/2024     3551

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Tham dự chương trình, đoàn đại biểu Trung ương Đoàn có đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên, Công nhân và Đô thị làm Trưởng đoàn cùng 10 đại biểu thanh niên từ các Tỉnh Đoàn tham dự.

 

 

Hội nghị Ủy ban hợp tác chung về Khu vực Tam giác phát triển (CLV) là cơ chế được 03 nước Việt Nam, Lào và Campuchia tổ chức luân phiên, với cơ quan chủ trì là Bộ Ngoại giao mỗi nước. Trong khuôn khổ tổ chức Hội nghị, nước chủ nhà sẽ tổ chức các hoạt động, diễn đàn bên lề, trong đó có Diễn đàn Thanh niên CLV. Cơ quan được Chính phủ mỗi nước giao chủ trì tổ chức hoạt động là Bộ Ngoại giao mỗi nước. Năm 2017, Việt Nam là nước chủ nhà và Trung ương Đoàn đã đăng cai tổ chức Diễn đàn Thanh niên CLV tại Bình Phước.

 

 

Căn cứ Biên bản Hội nghị lần thứ 12 tổ chức ngày 06/3/2019 tại Campuchia, Lào sẽ là nước tiếp theo đăng cai Hội nghị lần thứ 13 (Dự kiến năm 2021). Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, Lào chưa thể đăng cai tổ chức do các nguyên nhân khách quan và chủ quan (do dịch bệnh Covid-19 và do điều kiện kinh tế, tình hình đất nước).

 

 

Đến nay, Bộ Ngoại giao Lào quyết định tổ chức Hội nghị Ủy ban hợp tác chung về Khu vực Tam giác phát triển (CLV) tại Attapeu từ ngày 26 – 29/02/2024 và phối hợp với Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tổ chức Diễn đàn Thanh niên CLV vào cùng thời gian nêu trên.

 

 

Diễn đàn nhằm mục đích trao đổi về Phát triển thanh niên, hiểu biết lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ anh em truyền thống hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện và láng giềng tốt đẹp từ đó tăng cường và làm sâu sắc thêm mối quan hệ, hợp tác giữa các tổ chức thanh niên 03 nước.

 

 

 

TL