Đại diện tuổi trẻ Việt Nam tham dự lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao ASEAN

15:14 11/11/2022     191780

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Ngày 10/11/2022, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, vương quốc Campuchia, các đại biểu thanh niên đã tham gia lễ tiếp kiến lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN.

 


 

02 đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự lễ tiếp kiến lần này bao gồm chị Nguyễn Huy Hà Anh - Chuyên viên Bộ Ngoại giao và anh Võ Lập Phúc - Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

 

 

Trong khuôn khổ lễ tiếp kiến, các đại biểu thanh niên đã trình bày nội dung bản kiến nghị bao gồm 11 điểm, tập trung vào các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến vai trò và sự phát triển của thanh niên trong cộng đồng ASEAN.

 

 

Chương trình lần này chứng minh trên thực tế mối quan tâm của giới chức lãnh đạo cấp cao đối với tiếng nói của thanh niên, sẵn sàng đồng hành, lắng nghe thanh niên và hỗ trợ định hướng thanh niên phát huy vai trò tiên phong, chủ động góp phần xây dựng một ASEAN bền vững, thịnh vượng.

 

 

Ban Quốc tế