Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gửi điện mừng Bí thư BCH T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào

06:40 14/01/2021     4119

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Nhân dịp Đại hội Đảng bộ Cơ quan T.Ư Đoàn Thanh niên NDCM Lào được tổ chức thành công tốt đẹp tại Thủ đô Viên Chăn, Lào vào ngày 31/12/2020, ngày 13/1/2021, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi điện mừng tới đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt- Bí thư BCH T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào.

Toàn văn điện mừng như sau:

 

ĐIỆN MỪNG

Kính gửi:

 

 

 Đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt,

Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

 

Được tin Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đã được tổ chức thành công tốt đẹp tại Thủ đô Viên Chăn, Lào vào ngày 31/12/2020, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội và chúc mừng đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt đã được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong những năm qua, chúng ta vui mừng được chứng kiến mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước, nhất là mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa Trung ương Đoàn hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại những lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước Việt Nam và Lào.

Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào dưới sự lãnh đạo của đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt, Bí thư Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo Cơ quan Trung ương Đoàn thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ V, góp phần quan trọng vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Lào.

Nhân dịp này, xin trân trọng chúc đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt sức khỏe và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Cơ quan giao phó.

Chúc mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Trung ương Đoàn hai nước ngày càng bền chặt.

          Trân trọng,

 

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BBT