02 đơn vị T.Ư Đoàn nhận bằng khen trong công tác phục vụ, tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

19:52 29/11/2023     1905

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao trách nhiệm của Ban Tổ chức, đứng đầu là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy ban của Quốc hội; các bộ, ban ngành, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các địa phương đã đóng góp trong công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Ngày 27/11, phát biểu tại Hội nghị tổng kết và khen thưởng công tác chuẩn bị, tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Hội nghị được tổ chức thành công vượt bậc, trên cả mong đợi, lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới, các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự đánh giá rất cao.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị


 

Từ hoạt động này, Quốc hội đã cùng các cơ quan hữu quan góp phần thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; và cho thấy khả năng, năng lực của Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đăng cai các hội nghị của Liên minh Nghị viện thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động đối ngoại đa phương lớn của Quốc hội, có phạm vi rộng, chỉ sau Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tổ chức tại Hà Nội năm 2015.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của Ban Tổ chức, đứng đầu là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy ban của Quốc hội, trong đó có Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; các bộ, ban ngành trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các địa phương đã đóng góp tại Hội nghị.

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

Theo Chủ tịch Quốc hội, từ hoạt động này, Quốc hội, các cơ quan hữu quan đã góp phần cùng cả nước thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; cho thấy khả năng, năng lực của Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đăng cai các Hội nghị của Liên minh Nghị viện Thế giới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội mong Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV tiếp tục phát huy, lan tỏa kết quả Hội nghị; có kế hoạch triển khai Tuyên bố chung của Hội nghị, từ đó đề xuất các bộ, ngành hữu quan cùng triển khai.

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 vinh dự nhận bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 

Nhân dịp này, hai đơn vị thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Ban Quốc tế và Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (VVC) đã được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ, tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

 

TL