Tiền Giang: Hoàn thành kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 06 tháng đầu năm 2024

09:27 11/06/2024     248

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Từ ngày 03 -10/6, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra định kỳ 06 tháng đầu năm đối với 11 đơn vị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện các công trình, phần việc, chỉ tiêu đã đề ra tính đến tháng 6/2024.

 

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh luôn quan tâm, định hướng “01 phong trào” và “02 chương trình” đối với tổ chức Hội các cấp

 

Qua quá trình kiểm tra, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”, Chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam” vững mạnh trong tổ chức Hội các cấp trong 06 tháng đầu năm, xem xét các phương hướng, nhiệm vụ mà các đơn vị đề ra đến cuối năm 2024; đồng thời kiểm tra xác suất tình hình triển khai thực hiện thực quyết Đại hội nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với 33 đơn vị Ủy ban Hội LHTN cấp xã.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ sở Hội; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên của các đơn vị, đặc biệt đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác bồi dưỡng thanh niên tài năng và hỗ trợ thanh niên địa phương ra mắt sản phẩm OCOP.

Các đoàn kiểm tra cũng định hướng nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Hội các cấp là tổ chức thành công Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, kỷ niệm 30 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Tiền Giang (1994 - 2024), hoàn thành tốt các tiêu chí thi đua còn lại của 06 tháng cuối năm 2024 và tập trung các công trình, phần việc để chào mừng, tiến tới Đại hội cấp huyện của Hội, cũng như Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ VII, Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

 

Tích Trung